ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Låse overskriftene i regnearket

Når du jobber med store regneark hender det at overskrifter og ledetekster "forsvinner" ut av vinduet når man aktiverer celler som befinner seg langt fra de øverste radene eller de første kolonnene i regnearket. Dette kan man unngå ved å låse de kolonnene og/eller radene som overskriftene og ledetekstene befinner seg i. Fremgangsmåten er som følger :

  1. Aktiver den cellen som befinner seg i kolonnen til høyre for de ledetekstene man vil vise, og i raden under de overskriftene du vil vise.
  2. Velg Vindu, Frys for å låse de radene som befinner seg over den aktive cellen, og til venstre for den aktive cellen.

Eksempel : aktiver celle B2, velg Vindu, Frys, resultatet er at rad 1 og kolonne A alltid vil vises på skjermen mens du jobber i regnearket.

For å oppheve denne låsingen av rader og kolonner velger du Vindu, Frigi. Det er ikke nødvendig å aktivere noen spesielle celler for å frigi de låste radene og kolonnene.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-03 12:40:10      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse