ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Skjule rader og kolonner

Skjulte rader og kolonner blir ikke med på utskrift, og blir ikke med i summeringer når funksjonen DELSUM() benyttes. Rader blir ofte skjult automatisk av Excel når du benytter filtreringsfunksjonene i Data, Filter..., Autofilter. Mange benytter seg av muligheten til å skjule en eller flere rader eller kolonner i regnearket når man ikke ønsker å vise mange delberegninger o.l. Fremgangsmåten for å skjule rader er som følger :

  1. Merk den eller de radene du vil skjule
  2. Velg Format, Rad, Skjul

Ønsker du å skjule kolonner er fremgangsmåten slik:

  1. Merk den eller de kolonnene du vil skjule
  2. Velg Format, Kolonne, Skjul

For å ta frem skjulte rader gjør du som følger:

  1. Merk radene som er over og under de skjulte radene
  2. Velg Format, Rad, Ta frem

For å ta frem skjulte kolonner gjør du som følger:

  1. Merk kolonnene som er foran og etter de skjulte kolonnene
  2. Velg Format, Kolonne, Ta frem

Du kan eventuelt merke hele regnearket før du velger Format, Rad, Ta frem eller Format, Kolonne, Ta frem. Da vil alle skjulte rader eller kolonner komme frem, ikke bare de som befinner seg innenfor de merkede radene eller kolonnene. Menyvalgene Skjul og Ta frem finnes også på hurtigmenyen som vises når man høyreklikker på en rad eller en kolonne.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-03 12:40:10      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse