ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Gjenta overskriftene på utskriften

Når du jobber med store regneark hender det at utskriften strekker seg over flere sider, enten nedover, bortover eller begge deler. Da er det ofte ønskelig å kunne få gjentatt kolonneoverskriftene og/eller ledetekstene i radene på hver eneste side. Dette kan du oppnå ved å angi hvilke rader og/eller kolonner som overskriftene og ledetekstene befinner seg i. Fremgangsmåten er som følger :

  1. Velg Fil, Utskriftsformat..., Ark
  2. I feltet for Gjenta rader øverst kan du angi hvilke rader du vil gjenta på toppen av hver side. Hvis du vil skrive ut de fem første radene i regnearket på toppen av hver eneste side fyller du ut feltet med 1:5.
  3. I feltet for Gjenta kolonner til venstre kan du angi hvilke kolonner du vil gjenta til venstre på hver side. Hvis du vil skrive ut de tre første kolonnene i regnearket til venstre på hver eneste side fyller du ut feltet med A:C.

For å fjerne disse utskriftstitlene trenger du bare å slette innholdet i de utfylte feltene.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-03 12:40:11      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse