ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre Excels standard for ny arbeidsbok

Dersom du er misfornøyd med utseendet og innstillingene i den arbeidsboken som Excel oppretter hver gang du ber om en ny arbeidsbok kan du endre på dette ved å lage din egen arbeidsbok som erstatter den som Excel setter inn.

  1. Ta frem en ny blank arbeidsbok ved hjelp av Fil, Ny...-menyen eller tilsvarende knapp på verktøylinjen.
  2. Sett inn eller slett ark i arbeidsboken slik at du får de arkene du vil ha i en ny arbeidsbok.
  3. Endre utskrifts-format og innstillinger slik du vil ha det. Dette må gjøres for alle arkene i arbeidsboken.
  4. Velg menyvalget Fil, Lagre som....
  5. Fyll inn filnavnet BOK.XLT. Lagringsstasjon og katalog skal være Excels oppstartskatalog eller den alternative oppstartskatalogen. Angi til slutt alternativ for filtype, dette skal settes til Mal.
  6. Klikk på OK-knappen for å lagre malen.
  7. Lukk malen.

Neste gang du starter Excel vil du få din egendefinerte arbeidsbok i stedet for standard arbeidsbok når du velger Fil, Ny..., Arbeidsbok, eller tilsvarende knapp på verktøylinjen.

OBS! Når du lager en egendefinert standard arbeidsbok vil ikke alternativet for antall Ark i ny arbeidsbok i Verktøy, Alternativer, Standard ha noen innvirkning lengre.

Sletter eller flytter du filen BOK.XLT fra oppstartskatalogen eller den alternative oppstartskatalogen får du tilbake Excels standard arbeidsbok.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-14 12:40:34      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse