ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre Excels standard for nytt regneark

Dersom du er misfornøyd med utseendet og innstillingene i det regnearket som Excel oppretter hver gang du ber om eet nytt regneark kan du endre på dette ved å lage ditt eget regneark som erstatter det som Excel setter inn.

  1. Ta frem en ny blank arbeidsbok ved hjelp av Fil, Ny...-menyen eller tilsvarende knapp på verktøylinjen.
  2. Slett ark i arbeidsboken slik at du står igjen med kun ett nytt regneark.
  3. Endre utskriftsformat og innstillinger slik du vil ha det.
  4. Velg menyvalget Fil, Lagre som....
  5. Filnavnet skal være ARK.XLT. Lagringsstasjon og katalog skal være Excels oppstartskatalog eller den alternative oppstartskatalogen. Angi til slutt alternativ for filtype, dette skal settes til Mal.
  6. Klikk på OK-knappen for å lagre malen.
  7. Lukk malen.

Neste gang du starter Excel vil du få ditt egendefinerte regneark i stedet for standard regneark når du velger menyvalget Sett inn, Regneark, eller tilsvarende knapp på verktøylinjen.

Sletter eller flytter du filen ARK.XLT fra oppstartskatalogen eller den alternative oppstartskatalogen får du tilbake Excels standard regneark.

Det er også mulig å overstyre standarden for dialoger og Excel 4.0-makroer ved å følge beskrivelsen ovenfor og lagre arbeidsboken som DIALOG.XLT eller MAKRO.XLT.

For engelsk versjon av Excel må filene hete BOOK.XLT, SHEET.XLT, DIALOG.XLT og MACRO.XLT.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-14 12:40:34      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse