ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Summeringseksempler

Beskrivelse Formel
Summerer tallene i E4:E23 =SUMMER(E4:E23)
Summerer tallene i G4:G26, ignorerer resultatet fra andre DELSUM-funksjoner i det samme området. Omfatter bare synlige celler. =DELSUM(9;G4:G26)
Summerer tallene i E4:E23 som er større enn 100 =SUMMERHVIS(E4:E23;">100")
Summerer tallene i E4:E23 som "tilhører" avdeling Nord, avdelingene finnes i H4:H23 =SUMMERHVIS(H4:H23;"Nord";E4:E23)
Summerer hvert tall i E-kolonnen ganget med F-kolonnen =SUMMERPRODUKT(E4:E13;F4:F13)
Samme som over, men med en matriseformel {=SUMMER(E4:E13*F4:F13)}
Summerer kvadratet av tallene S(x²) =SUMMERKVADRAT(E4:E13)
Returnerer S(x² - y²) =SUMMERX2MY2(E4:E13;E14:E23)
Returnerer S(x² + y²) =SUMMERX2PY2(E4:E13;E14:E23)
Returnerer S(x - y)² =SUMMERXMY2(E4:E13;E14:E23)
Summerer tallene fra hver andre rad i det angitte området (matriseformel) {=SUMMER((E4:E23)*(REST(RAD(E4:E23)-RAD(E4);2)=0))}
Summerer tallene fra hver 5. rad i det angitte området (matriseformel) {=SUMMER((E4:E23)*(REST(RAD(E4:E23)-RAD(E4);5)=0))}
Summerer partallene i det angitte området (matriseformel) {=SUMMER(HVIS(REST(I4:I23;2)=0;I4:I23;0))}
Summerer oddetallene i det angitte området (matriseformel) {=SUMMER(HVIS(REST(I4:I23;2)<>0;I4:I23;0))}
Summerer celler ut i fra to OG-kriterier (matriseformel) {=SUMMER(HVIS((E4:E23>50)*(H4:H23="Nord");E4:E23;0))}
Summerer celler ut i fra to OG-kriterier (matriseformel) {=SUMMER((E5:E24>50)*(H5:H24="Nord")*E5:E24;0)}
Summerer celler ut i fra to ELLER-kriterier (matriseformel) {=SUMMER((H4:H23="Nord")*E4:E23+(H4:H23="Sør")*E4:E23)}

Flere eksempler på summering av tid.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-14 12:41:47      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse