ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Summer unike verdier

Den egendefinerte funksjonen nedenfor kan benyttes til å returnere summen av de unike verdiene i et celleområde:

Function SummerUnikeVerdier(InputRange As Range) as Double
Dim cl As Range, UniqueValues As New Collection, uValue As Variant
  Application.Volatile
  On Error Resume Next
  For Each cl In InputRange
    UniqueValues.Add cl.Value, CStr(cl.Value)
  Next cl
  On Error GoTo 0
  SummerUnikeVerdier = 0
  For Each uValue In UniqueValues
    SummerUnikeVerdier = SummerUnikeVerdier + uValue
  Next uValue
End Function
Eksempel: =SummerUnikeVerdier(A1:A100) vil summere de unike verdiene i området A1:A100.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-14 12:41:47      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse