ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Betinget telling etter farge

Det er ikke mulig å få til å telle celler med en angitt farge ved hjelp av den vanlige ANTALLA()-funksjonen. Ved hjelp av den egendefinerte funksjonen nedenfor kan man telle celler i et regneark med den angitte bakgrunnsfargen :

Function CountByColor(InputRange As Range, ColorRange as Range) As Long
Dim cl As Range, TempCount As Long, ColorIndex As Integer
  ColorIndex = ColorRange.Cells(1, 1).Interior.ColorIndex
  TempCount = 0
  On Error Resume Next ' ignorer celler uten verdier
  For Each cl In InputRange.Cells
    If cl.Interior.ColorIndex = ColorIndex Then TempCount = TempCount + 1
  Next cl
  On Error GoTo 0
  Set cl = Nothing
  CountByColor = TempCount
End Function

Funksjonen benyttes på samme måte som de innebygde regnearkfunksjonene. InputRange skal omfatte de cellene som funksjonen skal foreta beregning for, ColorRange skal være en cellereferanse til en celle som inneholder den bakgrunnsfargen som du ønsker å begrense tellingen til.
Slik kan funksjonen benyttes i en regnearkcelle: =CountByColor(A1:A100;C1)

I Excel 5/95 må variablene InputRange og ColorRange defineres som Variant i stedet for Range. Funksjonen kan enkelt endres til å omfatte andre regnearkfunksjoner som man ønsker å benytte på celler med en angitt bakgrunnsfarge.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-07-30 12:42:14      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse