ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Datoberegning

Funksjonen IDAG() returnerer et løpenummer for hvilken dato det er, så fremt PC-ens klokke og dato er riktig innstilt. Løpenummeret er et heltall som viser hvor mange dager det er siden 1. januar 1900 (løpenummer=1). Cellen som inneholder funksjonen må ofte formateres til å vise løpenummeret som en dato. Dette gjøres med menyen Format, Celler..., Tall. I listen over Kategori: velger du Dato og en formateringskode som passer i listen for Formateringskoder:.

Dette kan benyttes til å kunne få satt inn dagens dato i regneark, eller automatisk få frem en svarfristdato.

Eksempler :

Formel : Returnerer :
=IDAG() Dagens dato
=IDAG()+15 Dato 15 dager frem i tid
=IDAG()-7 Dato 7 dager tidligere

Excel regner med de faktiske datoene, inkludert skuddår.

Hvis du skriver inn to datoer i hver sin celle, kan du regne med disse datoene. Hvis celle A1 inneholder datoen 24.12.95 og celle B1 inneholder funksjonen =IDAG(), kan du skrive formelen =A1-B1 i celle C1 for å få beregnet antall dager frem til jul. Celle C1 skal ikke være formatert til å vise datoer.

Den enkleste måten å skrive inn datoer i celler på er å benytte skråstreken (/) på talltastaturet som skilletegn mellom dag, måned og år. Punktum (.) eller bindestrek (-) kan også benyttes. Datoen blir presentert med det datoformatet som er valgt for cellen (eventuelt vil Excel automatisk formatere cellen til å vise datoer som passer din innskrivning). Hvis du skal angi datoer for inneværende år behøver du kun å skrive inn dag og måned med valgfritt skilletegn mellom dag og måned.

Se også Egendefinerte tall- og tekstformater for hvordan du kan formatere datoer.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-14 12:42:26      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse