ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Beregne en ukes startdato

Ved hjelp av den egendefinerte funksjonen nedenfor kan man beregne hvilken dato en angitt uke starter:

Function WeekStartDate(intWeek As Integer, intYear As Integer) As Date
Dim FromDate As Date, lngAdd As Long
  If intYear < 1 Then intYear = Year(Date) ' det inneværende året
  FromDate = DateSerial(intYear, 1, 1)
  If Weekday(FromDate, vbMonday) > 4 Then lngAdd = 7
  WeekStartDate = FromDate + ((7 * intWeek) - 6) - _
    Weekday(FromDate, vbMonday) + lngAdd
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2002-01-26 12:42:26      Utskriftsvennlig versjon

Brukerkommentarer:
Richard Öhman fra Piteå, Sverige skrev (2004-05-03 09:45:29 CET):
Tack för denna funktion!
Det var exakt den jag behövde, för konvertering av vårt gamla underhållssystem in till SAP.
Sparade säkert en halv arbetsdag för mig

Ett stort tack

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse