ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Beregn antall arbeidsdager innenfor et datointervall

Med de egendefinerte funksjonene nedenfor kan man beregne antall arbeidsdager mellom to datoer. Arbeidsdager inkluderer vanlige ukedager unntatt lørdager og søndager, samt helligdager som f.eks. påsken.

Funksjonene kan brukes slik i en regnearkcelle:

=CountWorkDays(A1,B1)
=AddWorkDays(A1,15)
=DateIsHoliday(A1)

Dato input-cellene må inneholde gyldige Excel datoer eller formler/funksjoner som returnerer datoer, f.eks. =IDAG().

Function CountWorkDays(StartDate As Long, EndDate As Long) As Long
' returnerer antall arbeidsdager mellom de to angitte datoene
Dim d As Long, dCount As Long
  dCount = 0
  If StartDate < 1 Or EndDate < 1 Then Exit Function

  If StartDate <= EndDate Then
    For d = StartDate To EndDate
      If Not DateIsHoliday(d) Then
        dCount = dCount + 1
      End If
    Next d
  Else
    For d = StartDate To EndDate Step -1
      If Not DateIsHoliday(d) Then
        dCount = dCount + 1
      End If
    Next d
  End If
  CountWorkDays = dCount
End Function

Function AddWorkDays(StartDate As Long, Offset As Long) As Long
' returnerer en dato Offset dager fra StartDate
Dim d As Long, dCount As Long
  If StartDate < 1 Then Exit Function
  d = StartDate
  If Abs(Offset) > 0 Then
    dCount = 0
    If Offset > 0 Then
      Do
        If Not DateIsHoliday(d) Then
          dCount = dCount + 1
        End If
        d = d + 1
      Loop Until dCount = Offset
      d = d - 1
    Else
      Do
        If Not DateIsHoliday(d) Then
          dCount = dCount - 1
        End If
        d = d - 1
      Loop Until dCount = Offset
      d = d + 1
    End If
  End If
  AddWorkDays = d
End Function

Function DateIsHoliday(InputDate As Long) As Boolean
' returnerer True dersom InputDate er en lørdag/søndag eller en annen helligdag
Dim d As Integer, intYear As Integer, lngEasterSunday As Long, OK As Boolean
  OK = False
  If InputDate > 0 Then
    If Weekday(InputDate, vbMonday) >= 6 Then
      OK = True
    End If
    If Not OK Then ' check if InputDate is a holiday
      intYear = Year(InputDate)
      d = (((255 - 11 * (intYear Mod 19)) - 21) Mod 30) + 21
      lngEasterSunday = DateSerial(intYear, 3, 1) + d + (d > 48) + 6 - _
        ((intYear + intYear \ 4 + d + (d > 48) + 1) Mod 7)
      OK = True
      Select Case InputDate
        Case CDate("1.1." & intYear) ' 1. Nyttårsdag
        'Case lngEasterSunday - 4 ' Onsdag før påske
        Case lngEasterSunday - 3 ' Skjærtorsdag
        Case lngEasterSunday - 2 ' Langfredag
        Case lngEasterSunday ' 1. Påskedag
        Case lngEasterSunday + 1 ' 2. Påskedag
        Case CDate("1.5." & intYear) ' 1. mai
        Case CDate("17.5." & intYear) ' 17. mai
        Case lngEasterSunday + 39 ' Kristi Himmelfartsdag
        'Case lngEasterSunday + 48 ' Pinseaften
        Case lngEasterSunday + 49 ' 1. Pinsedag
        Case lngEasterSunday + 50 ' 2. Pinsedag
        'Case CDate("24.12." & intYear) ' Julaften
        Case CDate("25.12." & intYear) ' 1. Juledag
        Case CDate("26.12." & intYear) ' 2. Juledag
        'Case CDate("31.12." & intYear) ' Nyttårsaften
        Case Else
          OK = False
      End Select
    End If
  End If
  DateIsHoliday = OK
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2008-09-18 22:26:15      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse