ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Velg mellom flere alternativer

Den logiske funksjonen HVIS(logisk_test;hvis_sann;hvis_usann) kan benyttes inntil 7 ganger innenfor en og samme funksjon. Dette gjør funksjonen komplisert med mange semikolon og parenteser å holde rede på. Ved å benytte funksjonen VELG(indeks;valg1;valg2;...) kan du lett velge mellom inntil 29 forskjellige alternativer. Den eneste ulempen er at alternativet indeks må være en verdi mellom 1 og antall valg som er angitt i funksjonen. Maks antall valg som kan oppgis er 29.

Eksempel :
=VELG(2;"Første";"Andre";"Tredje";"Fjerde") returnerer teksten Andre som svar.
=VELG(3;1000;2000;3000;4000) returnerer 3000 som svar.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:42:38      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse