ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Slå opp unike verdier

Den egendefinerte funksjonen nedenfor vil returnere unike elementer fra et angitt celleområde. Man trenger bare å angi hvilket område man vil hente verdiene fra, samt indeksnummeret til det unike elementet man ønsker å returnere. Det er også mulig å benytte funksjonen til å returnere antall unike elementer i det angitte celleområdet.

Function UnikeElementer(InputRange As Range, ItemNo As Long) As Variant
Dim cl As Range, cUnique As New Collection, cValue As Variant
  Application.Volatile
  On Error Resume Next
  For Each cl In InputRange
    If cl.Formula <> "" Then
      cUnique.Add cl.Value, CStr(cl.Value)
    End If
  Next cl
  UnikeElementer = ""
  If ItemNo = 0 Then
    UnikeElementer = cUnique.Count
  Else
    If ItemNo <= cUnique.Count Then
      UnikeElementer = cUnique(ItemNo)
    End If
  End If
  On Error GoTo 0
End Function
Eksempler:
=UnikeElementer(A1:A100,2) vil returnere den andre unike verdien i området A1:A100.
=UnikeElementer(A1:A100,0) vil returnere antall unike verdier i området A1:A100.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:42:38      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse