ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Returnere feilverdier fra egendefinerte funksjoner

Ved hjelp eksempelfunksjonen nedenfor kan man få egendefinerte funksjoner til å returnere feilverdier slik de innebygde funksjonene i Excel gjør.

Function DummyFunctionWithErrorCheck(InputValue As Variant) As Variant
  If InputValue < 0 Then ' returner feilverdi
    DummyFunctionWithErrorCheck = CVErr(xlErrNA) ' retunerer #I/T!
    ' xlErrDiv0, xlErrNA, xlErrName, xlErrNull, xlErrNum , xlErrRef, xlErrValue
    Exit Function
  End If
  ' utfør beregningen
  DummyFunctionWithErrorCheck = InputValue * 2
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:42:50      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse