ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kontroller personnummer

Ved hjelp av den egendefinerte funksjonen nedenfor kan man kontrollere om et personnummer er riktig eller ikke.

Function ValiderPersonNr(ByVal strPersonNr As String) As Boolean
Dim s(1 To 11) As Integer, i As Integer
Dim y As Integer, m As Integer, d As Integer
Dim lngDate As Long, K1 As Integer, K2 As Integer
  ValiderPersonNr = False
  Do While Len(strPersonNr) < 11
    strPersonNr = "0" & strPersonNr
  Loop
  If Len(strPersonNr) <> 11 Then Exit Function
  d = CInt(Mid$(strPersonNr, 1, 2))
  m = CInt(Mid$(strPersonNr, 3, 2))
  y = CInt(Mid$(strPersonNr, 5, 2))
  If d < 1 Or d > 31 Then Exit Function
  If m < 1 Or m > 12 Then Exit Function
  If y < 0 Or y > 99 Then Exit Function
  If y <= 30 Then
    y = 2000 + y
  Else
    y = 1900 + y
  End If
  lngDate = DateSerial(y, m, d)
  For i = 1 To 11
    s(i) = CInt(Mid(strPersonNr, i, 1))
  Next i
  K1 = s(1) * 3 + s(2) * 7 + s(3) * 6 + _
    s(4) * 1 + s(5) * 8 + s(6) * 9 + _
    s(7) * 4 + s(8) * 5 + s(9) * 2
  K1 = K1 Mod 11
  If K1 = 1 Then Exit Function
  If K1 <> 0 Then K1 = 11 - K1
  K2 = s(1) * 5 + s(2) * 4 + s(3) * 3 + _
    s(4) * 2 + s(5) * 7 + s(6) * 6 + _
    s(7) * 5 + s(8) * 4 + s(9) * 3 + K1 * 2
  K2 = K2 Mod 11
  If K2 = 1 Then Exit Function
  If K2 <> 0 Then K2 = 11 - K2
  If s(10) <> K1 Then Exit Function
  If s(11) <> K2 Then Exit Function
  ValiderPersonNr = True
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2002-05-14 12:42:50      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse