ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Bruke regnearkfunksjonene i makroer

Nesten alle de innebygde regnearkfunksjonen kan benyttes i makroer også, husk bare på at du må benytte de engelske navnene på funksjonene og at skilletegnet mellom argumentene bytter fra semikolon (;) til komma (,). Dersom du er usikker på hva en funksjon heter på engelsk kan du spille inn en makro mens du fyller inn formelen med funksjonen på norsk i en celle, i den registrerte makroen vil navnet på funksjonen bli vist på engelsk. Du må også legge til objektet Application foran funksjonsnavnet når du bruker funksjonen i en makro. I Excel97 vil makroene gjerne at du legger til Application.WorksheetFunction foran funksjonsnavnet.

Eksempler:

MinSum = Application.Sum(Range("A1:A100"))
' returnerer summen av cellene i A1:A100 i det aktive arket

MinSum = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:A100"))
' den samme formelen for Excel 97

Dersom du vil benytte funksjoner fra tilleggsarbeidsboken Analyseverktøy (Analysis Tool Pack) i dine makroer kan du gjøre følgende:
- Åpne VBE (Alt+F11).
- Aktiver det prosjektet hvor du vil benytte funksjonene.
- Velg Tools, References... og kryss av på alternativet atpvbaen.xls.
- Klikk på OK-knappen for å lukke References-dialogen.

Makroene i den arbeidsboken som har fått lagt til refereansen til atpvbaen.xls-biblioteket kan nå benytte funksjonene på følgende måte:

lngArbeidsdager = networkdays(Date, Date + 14)
' eller slik for å unngå konflikt med andre egendefinerte funksjoner med samme navn:
lngArbeidsdager = [atpvbaen.xls].networkdays(Date, Date + 14)

Det er ikke nødvendig å installere tilleggsmakroen Analyseverktøy (Analysis Tool Pack) fra menyvalget Verktøy, Tilleggsmakroer...

 

Dokumentet er sist oppdatert 2002-04-27 12:42:50      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse