ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Tid og klokkeslett

Funksjonen =NÅ() kan benyttes til å vise dagens dato, faktisk tidspunkt eller begge deler, avhengig av hvilket dato eller tidsformat man har valgt for cellen som inneholder funksjonen. Funksjonen returnerer et løpenummer for dagens dato og klokkeslett. Løpenummeret består av et desimaltall. Heltallsdelen er identisk med løpenummeret for dagens dato, desimaldelen angir tidspunktet for den aktuelle dagen. Desimaltallet beregnes ved å ta tidspunktet og dele på 24 timer. Klokken 12:30 gir desimaltallet 12,5/24=0,5208333.

Eksempler :

Formel : Returnerer :
=NÅ() Dagens dato og tidspunkt
=NÅ()+12/24 Dato og tid 12 timer frem i tid (24 timer/døgn)
=NÅ()+10/1440 Dato og tid 10 minutter frem i tid (1440 minutter/døgn)
=NÅ()+30/86400 Dato og tid 30 sekunder frem i tid (86400 sekunder/døgn)

Hvis du skriver inn to klokkeslett i hver sin celle, kan du regne med disse tidspunktene. Hvis celle A1 inneholder klokkeslettet 16:00 og celle B1 inneholder funksjonen =TID(TIME(NÅ());MINUTT(NÅ());SEKUND(NÅ())), kan du skrive formelen =A1-B1 i celle C1 for å få beregnet hvor lenge det er til klokken blir 16:00. Celle C1 skal være formatert til å vise klokkeslett.

Kolon (:) benyttes som skilletegn mellom timer, minutter og sekunder når du skriver inn klokkeslett i Excel.

For å gjøre om et Excel klokkeslett til et vanlig desimaltall må man gange tiden med 24. Hvis celle A1 inneholder summen av arbeidstiden pr. uke, kan man for eksempel regne ut lønn på denne måten (timelønnen er kr 250): =A1*250*24

Dersom du skal summere tider ut over 24 timer må du benytte det egendefinerte tallformatet [tt]:mm på de cellene som skal vise tider større enn 24 timer.

Se også Egendefinerte tall- og tekstformater for hvordan du kan formatere klokkeslett og tidspunkter.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:43:01      Utskriftsvennlig versjon

Brukerkommentarer:
Ole P. fra Norway skrev (2005-12-08 20:17:53 CET):
Re: Summering av tider
Dersom du skal summere tider ut over 24 timer må du benytte det egendefinerte tallformatet [tt]:mm:ss på de cellene som skal vise tider større enn 24 timer.
Dine "timetall" er svært store verdier, f.eks. er 01.01.2000 00:03:00 det samme som 876624 timer og 3 minutter.
Det er sannsynligvis dette som gjør at Excel serverer "kryptiske" feilmeldinger.
Mulig at du er ute etter bare tiden fra dette tallet, den får du ved å benytte bare desimaldelen av tallet slik:
=REST(A1;1) ' forutsatt at A1 inneholder dato/tid
Formater cellen med tallformatet ovenfor.
Jno fra Oslo skrev (2005-12-08 17:00:35 CET):
Summering av tider
Jeg skal finne summen av en rekke tider.

00:01:22
00:20:16
00:01:26
00:03:00
00:01:21

Alle disse tidene har et slikt format: 01.01.2000 00:03:00. Summen får formatet 06.01.2300 00:26:04. Minutt og sekunder stemmer, men dag, måned og år blir helt feil.
Jeg har mange slike delsummer som jeg til slutt aggregerer. Da får jeg ########, og feilmelding om negativ tid. Jeg har ikke noen delsum som er negativ. Kun delsummer med merkelige verdier for datoer.

Hvilket format må jeg bruke i en slik summering?

Håper på gode tips.

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse