ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Regne med tidsintervaller

Dersom du har behov for å regne med tid innenfor forskjellige klokkeslettsintervaller (f. eks. ved arbeidstids- og overtidsberegninger) kan funksjonen nedenfor være nyttig siden den gjør det enklere å foreta beregningen enn det ville vært ved hjelp av de innebygde regnearkfunksjonene.

Function TimeInterval(StartTime As Double, EndTime As Double, LowerLimit As Double, UpperLimit As Double) As Double
' returns EndTime-StartTime limited by LowerLimit and UpperLimit
  TimeInterval = 0
  If StartTime > EndTime Then Exit Function
  If StartTime > UpperLimit Then Exit Function
  If EndTime < LowerLimit Then Exit Function
  If StartTime < LowerLimit Then StartTime = LowerLimit
  If EndTime > UpperLimit Then EndTime = UpperLimit
  TimeInterval = EndTime - StartTime
End Function

Eksempel:
Eksemplene nedenfor bygger på at man har et starttidspunkt i celle A1 og et sluttidspunkt i celle B1.
=TimeInterval(A1;B1;0;8/24) returnerer antall timer mellom 00:00 og 08:00 (0 = 00:00)
=TimeInterval(A1;B1;8/24;16/24) returnerer antall timer mellom 08:00 og 16:00
=TimeInterval(A1;B1;16/24;1) returnerer antall timer mellom 16:00 og 24:00 (1 = 24:00)

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:43:01      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse