ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lage tilleggsarbeidsbøker i Excel5/95

Beskriv innholdet i tilleggsarbeidsboken

  1. Velg menyvalget Fil, Egenskaper.
  2. Aktiver skillearket Sammendrag.
  3. I feltet Kommentar kan du legge til en beskrivelse av hva tilleggsarbeidsboken inneholder. Dette vil vises i dialogboksen Tilleggshenteren når brukeren ønsker å legge til flere tilleggs-arbeidsbøker.

Tekst på statuslinjen

Statuslinjen inneholder vanligvis beskrivende tekster som forklarer brukeren hva et menyvalg utfører. Dette kan man få til ved å fylle inn en statuslinjetekst når man har dialogboksen Makroalternativer fremme .

Du kan også angi alternativer for egenskapen StatusBar for verktøylinjeknapper ved hjelp av VBA (gjelder Excel95 eller nyere)

Tilgjengelighet

Regnearkfunksjoner i tilleggsarbeidsbøker vil bli tilgjengelig i funksjonsveiviseren i funksjons-kategorien Brukerdefinert hvis ikke noe annet er angitt for makroens alternativer. Andre makrofunksjoner bør startes fra en meny eller en verktøylinjeknapp. Bruk av hurtigtaster bør unngås, det er ikke lett for en bruker å gjette seg til hvilken hurtigtast som starter en tilleggsmakro. Dessuten kan slike hurtigtaster komme i konflikt med de innebygde hurtigtastene i Excel eller brukerens egendefinerte hurtigtaster.

Lagre tilleggsarbeidsboken

Når alt er klart bør du huske på å lagre den arbeidsboken som skal være grunnlaget for tilleggsarbeidsboken. Det er ikke mulig å redigere en tilleggsarbeidsbok, du må utføre redigeringen i den originale arbeidsboken og lagre tilleggsarbeidsboken på nytt.

Når dette er gjort lager du tilleggsarbeidsboken slik :

  1. Aktiver et modulark.
  2. Velg menyvalget Verktøy, Lag tillegg...
  3. I dialogboksen Lag tillegg skriver du inn et lagringsnavn og velger den stasjonen og mappen som tilleggsarbeidsboken skal lagres i .
  4. Klikk på Lagre-knappen.

Nå er den nye tilleggsarbeidsboken lagret og klar til å installeres. Husk å ta vare på den originale arbeidsboken slik at du kan lage et nytt tillegg dersom tillegget trenger å redigeres.

Tilleggsarbeidsbøker kan også installeres og avinstalleres ved hjelp av VBA kode.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-13 22:12:22      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse