ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lage tilleggsarbeidsbøker i Excel97

Tilleggsarbeidsbøker i Excel97 lages på en litt annen måte enn i de tidligere versjonene av Excel. Fremgangsmåten er som følger :

  1. Start Visual Basicredigering ved å trykke Alt+F11.
  2. Velg menyvalget Feilsøk, Kompiler VBA prosjektnavn. I de tidligere versjonene av Excel ble VBA-koden automatisk kompilert når du lagret tillegget. I Excel97 må du gjøre dette selv før du lagrer tillegget.
  3. Tillegget låses for redigering ved å velge menyvalget Verktøy , Egenskaper for VBA prosjektnavn. I denne dialogen aktiverer du skillearket Beskyttelse og krysser av for alternativet Lås prosjekt for visning. Fyll deretter inn et passord. Klikk på OK-knappen.
    Dersom du ikke låser tillegget for redigering vil andre kunne se og redigere innholdet i makromodulene.
  4. Bytt tilbake til Excel med Alt+F11.
  5. Velg menyvalget Fil, Egenskaper... og fyll inn informasjon i feltene Tittel og Merknader. Tittelen vil vises som tilleggets navn i dialogen som viser tilgjengelige tillegg, merknaden vil vises som en beskrivelse av tillegget i den samme dialogen. Klikk OK for å lukke Egenskaps-dialogen.
  6. Velg menyvalget Fil, Lagre som...
  7. Endre alternativet for Filtype: til Microsoft Excel tillegg (*.xla) (det siste valget i listen). Valget er ikke tilgjenglig dersom arbeidsboken ikke inneholder minst ett regneark.
  8. Klikk Lagre-knappen for å lagre arbeidsboken som en tilleggsarbeidsbok.

Låsingen av prosjektet tar ikke effekt før du har lukket og åpnet tilleggsarbeidsboken på nytt.

Du kan eventuelt gjøre en arbeidsbok om til et tillegg ved å endre egenskapen IsAddin til True for objektet ThisWorkbook. Dette må eventuelt gjøres fra Visual Basicredigering. Når egenskapen er endret lagrer du arbeidsboken på vanlig måte.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-13 22:12:22      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse