ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Tilleggsarbeidsbøker

En tilleggsarbeidsbok er en arbeidsbok med egendefinerte kommandoer og funksjoner som kan legges til i Excel. Tilleggsarbeidsbøker gjør det enkelt å distribuere makroer, brukerdefinerte funksjoner eller større makroprogrammer til andre brukere. Dersom tilleggsarbeidsboken inneholder VBA-kode som skal referere til den arbeidsboken som VBA-koden befinner seg i må man benytte objektet ThisWorkbook i stedet for ActiveWorkbook. En tilleggsarbeidsbok vil aldri kunne være den aktive arbeidsboken.

Når du lagrer en arbeidsbok som et tillegg blir koden kompilert og beskyttet, slik at den vanligvis ikke kan åpnes eller redigeres av andre. Riktignok finnes det verktøy som kan åpne og redigere en tilleggsarbeidsbok for Excel5 / Excel95, men for en vanlig bruker vil ikke arbeidsbokens innhold være tilgjengelig for redigering.

I Excel97 kan tilleggsarbeidsbøker åpnes og redigeres. Dersom du ikke ønsker at andre skal få tilgang til kildekoden kan du passordbeskytte makromodulene slik at innholdet ikke kan redigeres av utenforstående.

Tilleggsarbeidsbøker installeres på to måter. Du kan "åpne" de på samme måte som vanlige arbeidsbøker, men vanligvis lagres tilleggene i Bibliotek-mappen og installeres i Excel ved hjelp av Tilleggshenteren som man få frem med menyvalget Verktøy, Tillegg.... Når du installerer et tillegg blir funksjonene tilgjengelige i Excel, og eventuelle tilknyttede kommandoer blir lagt til på de riktige menyene.

For å fjerne en installert tilleggsmakro tar du frem Tilleggshenteren ved hjelp av menyvalget Verktøy, Tillegg... og tar vekk krysset utenfor den tilleggsmakroen som ikke skal være tilgjengelig lengre. Klikk deretter på OK-knappen for å lukke dialogen.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2001-04-07 22:12:22      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse