ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre tilgjengeligheten til menylinjer og verktøylinjer

Ved hjelp av makroen nedenfor kan du skjule menylinjen og verktøylinjen "Standard", samt vise en egendefinert CommandBar i stedet. Neste gang makroen kjøres vil menylinjen og verktøylinjen "Standard" vises igjen, mens den egendefinerte CommandBar-en vil skjules.

Sub ToggleCommandBars()
Dim cbEnabled As Boolean
  ' nåværende status for verktøylinjen
  cbEnabled = Not Application.CommandBars(1).Enabled
  ' angi ny status for Workbook Menu Bar
  Application.CommandBars(1).Enabled = cbEnabled
  ' angi ny status for Standard-verktøylinjen
  Application.CommandBars("Standard").Enabled = cbEnabled
  ' angi ny status for en egendefinert verktøylinje (motsatt av de forrige)
  Application.CommandBars("MyCustomCommandBar").Enabled = Not cbEnabled
End Sub

CommandBar Tools er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å finne navn og ID-nummer til de forskjellige CommandBar-ene og deres knapper og menyer.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse