ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sende argumenter til makroer fra knapper og menyer

Eksempelet nedenfor viser hvordan man kan lage CommandBar knapper/menyer som sender ett eller flere argumenter til en makro. Eksempelet viser også hvordan man kan legge til et nytt valg i hurtigmenyen for celler.

Sub AddCommandToCellShortcutMenu()
Dim i As Integer, ctrl As CommandBarButton
  DeleteAllCustomControls ' sletter kontrollen dersom den allerede eksisterer
  ' create the new controls
  With Application.CommandBars("Cell") ' hurtigmenyen for celler
    ' legg til en vanlig knapp
    Set ctrl = .Controls.Add(msoControlButton, , , , True)
    With ctrl
      .BeginGroup = True
      .Caption = "New Menu1"
      .FaceId = 71
      .State = msoButtonUp
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .Tag = "TESTTAG1"
      .OnAction = "MyMacroName1"
    End With
    ' legg til en knapp som sender ett tekst-argument
    Set ctrl = .Controls.Add(msoControlButton, , , , True)
    With ctrl
      .BeginGroup = False
      .Caption = "New Menu2"
      .FaceId = 72
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .Tag = "TESTTAG2"
      .OnAction = "'MyMacroName2 ""New Menu2""'"
    End With
    ' legg til en knapp som sender ett tekst-argument
    Set ctrl = .Controls.Add(msoControlButton, , , , True)
    With ctrl
      .BeginGroup = False
      .Caption = "New Menu3"
      .FaceId = 73
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .Tag = "TESTTAG3"
      .OnAction = "'MyMacroName2 """ & .Caption & """'"
    End With
    ' legg til en knapp som sender to argumenter, en tekst og ett tall
    Set ctrl = .Controls.Add(msoControlButton, , , , True)
    With ctrl
      .BeginGroup = False
      .Caption = "New Menu4"
      .FaceId = 74
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .Tag = "TESTTAG4"
      .OnAction = "'MyMacroName3 """ & .Caption & """, 10'"
    End With
  End With
  Set ctrl = Nothing
End Sub

Sub DeleteAllCustomControls()
' sletter kontrollene dersom de allerede eksisterer
Dim i As Integer
  For i = 1 To 4
    DeleteCustomCommandBarControl "TESTTAG" & i
  Next i
End Sub

Private Sub DeleteCustomCommandBarControl(CustomControlTag As String)
' sletter ALLE CommandBar kontroller med Tag = CustomControlTag
  On Error Resume Next
  Do
    Application.CommandBars.FindControl(, , CustomControlTag, False).Delete
  Loop Until _
    Application.CommandBars.FindControl(, , CustomControlTag, False) Is Nothing
  On Error GoTo 0
End Sub

' eksempelmakroer som benyttes av CommandBar knappene
Sub MyMacroName1()
  MsgBox "Klokken er " & Format(Time, "hh:mm:ss")
End Sub

Sub MyMacroName2(Optional MsgBoxCaption As String = "UNKNOWN")
  MsgBox "Klokken er " & Format(Time, "hh:mm:ss"), , _
    "Denne makroen ble startet fra " & MsgBoxCaption
End Sub

Sub MyMacroName3(MsgBoxCaption As String, DisplayValue As Integer)
  MsgBox "Klokken er " & Format(Time, "hh:mm:ss"), , _
    MsgBoxCaption & " " & DisplayValue
End Sub

CommandBar Tools er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å finne navn og ID-nummer til de forskjellige CommandBar-ene og deres knapper og menyer.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse