ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre et menyvalgs tilgjengelighet

Makroen nedenfor viser hvordan man kan endre om et menyvalg skal være tilgjengelig eller ikke.

Sub ToggleMenuControls()
Dim m As CommandBarControl, mi As CommandBarControl
  Set m = CommandBars.FindControl(ID:=30002) ' Fil menyen
  If m Is Nothing Then Exit Sub
  For Each mi In m.Controls
    If mi.ID = 18 Then mi.Enabled = Not mi.Enabled 
    ' endrer tilgjengeligheten for Skriv ut menyen
  Next mi
  Set mi = Nothing
  Set m = Nothing
End Sub

Eksempelet kan også tilpasses til å gjelde knapper på verktøylinjer.

CommandBar Tools er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å finne navn og ID-nummer til de forskjellige CommandBar-ene og deres knapper og menyer.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse