ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre verktøytipsteksten på verktøylinje-knapper (for Excel5/95)

Eksemplene nedenfor benytter Ny-knappen på Standardverktøylinjen som eksempel. Du kan eventuelt bytte ut verktøylinjenummeret med navnet eller nummeret til en annen ToolBar, samt nummeret til den knappen du ønsker å endre.

Dersom du ønsker å endre verktøytipsteksten på egendefinerte eller innebygde verktøylinjeknapper kan du benytte denne eksempelmakroen :

Sub EndreToolTip()
' endrer verktøytipset på en verktøylinjeknapp
  Toolbars(1).ToolbarButtons(1).Name = "Mitt verktøytips"
End Sub

Dersom du ønsker å gjenopprette verktøytipsteksten kan du benytte denne eksempelmakroen :

Sub GjenopprettToolTip()
' fjerner egendefinert verktøytips fra en verktøylinjeknapp
  Toolbars(1).ToolbarButtons(1).Name = Empty
End Sub

Dersom du ikke vet nummeret til de forskjellige verktøylinjene kan du benytte denne makroen til å finne ut av det :

Sub VisToolBarNummer()
' viser nummer og navn til alle verktøylinjene
Dim i As Integer
  i = 0
  For i = 1 To Application.Toolbars.Count
    MsgBox Toolbars(i).Name, , "Verktøylinje " & i & _
      " av " & Application.Toolbars.Count
  Next i
End Sub

NB! Verktøylinjeknappene på en verktøylinje telles fra venstre mot høyre i verktøylinjen, ekstra mellomrom eller skillestreker mellom knappene telles som om de var knapper.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse