ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Finn ut hvilken CommandBar knapp som startet en makro

La makroene selv finne ut av hvilken CommandBar knapp som startet dem. Dersom man knutter makroen nedenfor til flere egendefinerte CommandBar knapper vil meldingsboksen presentere en forskjellig melding avhengig av hvilken knapp som startet makroen:

Sub DummyMacro()
  If Application.CommandBars.ActionControl Is Nothing Then 
    ' makroen ble ikke startet fra en CommandBar knapp
    MsgBox "This could be your macro running!", vbInformation, _
      "Ikke startet fra en CommandBar knapp"
  Else ' makroen ble startet fra en CommandBar knapp
    MsgBox "This could be your macro running!", vbInformation, _
      "Startet fra denne CommandBar knappen: " & _ 
      Application.CommandBars.ActionControl.Caption
  End If
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-07-31 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse