ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Importer data fra Access til Excel (DAO)

CopyFromRecordset er den enkleste metoden for å hente data fra en tabell i en Access database og fylle disse inn i et Excel regneark:

Sub DAOCopyFromRecordSet(DBFullName As String, TableName As String, _
  FieldName As String, TargetRange As Range)
' Example: DAOCopyFromRecordSet "C:\FolderName\DataBaseName.mdb", "TableName", _
  "FieldName", Range("C1")
Dim db As Database, rs As Recordset
Dim intColIndex As Integer
  Set TargetRange = TargetRange.Cells(1, 1)
  Set db = OpenDatabase(DBFullName)
  Set rs = db.OpenRecordset(TableName, dbOpenTable) ' all records
  'Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM " & TableName & _
    " WHERE " & FieldName & " = 'MyCriteria'", dbReadOnly)
    ' filter records
  ' write field names
  For intColIndex = 0 To rs.Fields.Count - 1
    TargetRange.Offset(0, intColIndex).Value = rs.Fields(intColIndex).Name
  Next
  ' write recordset
  TargetRange.Offset(1, 0).CopyFromRecordset rs
  Set rs = Nothing
  db.Close
  Set db = Nothing
End Sub

Dersom du vil ha mer kontroll med dataimporten kan du tilpasse denne makroen:

Sub DAOFromAccessToExcel(DBFullName As String, TableName As String, _
  FieldName As String, TargetRange As Range)
' Example: DAOFromAccessToExcel "C:\FolderName\DataBaseName.mdb", _
  "TableName", "FieldName", Range("B1")
Dim db As Database, rs As Recordset
Dim lngRowIndex As Long
  Set TargetRange = TargetRange.Cells(1, 1)
  Set db = OpenDatabase(DBFullName)
  Set rs = db.OpenRecordset(TableName, dbOpenTable) ' all records
  'Set rs = DB.OpenRecordset("SELECT * FROM " & TableName & _
    " WHERE " & FieldName & " = 'MyCriteria'", dbReadOnly) 
    ' filter records
  lngRowIndex = 0
  With rs
    If Not .BOF Then .MoveFirst
    While Not .EOF
      TargetRange.Offset(lngRowIndex, 0).Formula = .Fields(FieldName)
      .MoveNext
      lngRowIndex = lngRowIndex + 1
    Wend
  End With
  Set rs = Nothing
  db.Close
  Set db = Nothing
End Sub

Eksempelmakroene forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til DAO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft DAO x.xx Object Library.
Bruk ADO hvis du kan velge mellom ADO og DAO for import og eksport av data.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:16:41      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse