ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Advarselsdialoger

Av og til vil programmene presentere en dialog som spør om brukeren ønsker å fortsette, eller spør om en bekreftelse fra brukeren. Disse meldingene kan slås av ved hjelp av følgende setning :

Application.DisplayAlerts = False

Etter at makroen er ferdig bør du slå på advarslene igjen ved hjelp av denne setningen :

Application.DisplayAlerts = True

Dersom du bare vil lukke en arbeidsbok uten at du vil at brukeren skal få spørsmål om endringer skal lagres kan du gjøre det på denne måten :

ActiveWorkbook.Close False ' lukker den aktive arbeidsboken uten å lagre endringer

ActiveWorkbook.Close True ' lukker den aktive arbeidsboken og lagrer endringer

ActiveWorkbook.Close ' lukker den aktive arbeidsboken og lar brukeren velge om
                     ' endringer skal lagres eller ikke

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:31:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse