ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Brukerdefinerte cellereferanse i en dialog

Dersom du ønsker at brukeren skal kunne angi en cellereferanse i din egendefinerte dialog ved å klikke i regnearket kan du gjøre som følger :

  1. Sett inn et dialogark i arbeidsboken
  2. Legg til en redigeringsboks hvor du vil at brukeren skal oppgi en cellereferanse
  3. Dobbeltklikk på kanten av redigeringsboksen slik at dialogen for objektets egenskaper kommer frem.
  4. I denne dialogen (skillearket Kontroll) kan du angi at redigeringsboksen skal inneholde en referanse.
  5. Lukk dialogen

Når brukeren nå får frem dialogen på skjermen og aktiverer denne redigeringsboksen, vil brukeren ha muligheten til å klikke og dra i regnearket utenfor dialogen for å merke en eller flere celler. Cellereferansen vil automatisk fylle ut redigeringsboksen.

I Excel 97 finnes det en egen kontroll for å sette inn cellereferanser i en UserForm.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:18:23      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse