ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

ListBox-kontroller med flere valg

Listen med valgte elementer i en flervalgs listeboks er lagret i listeboksens Selected-egenskap. Selected-egenskapen returnerer en matrise med boolske verdier (True eller False), en verdi for hvert enkelt element i listen. Valgte elementer har verdien True. For å avgjøre hvilke elementer i listeboksen som er valgt må man gå gjennom hele matrisen og sjekke hvilke elementer som har Selected-egenskapen True.

Her er et eksempel for Excel97 :

Sub FindSelectedItems()
' finds selected items in ListBox1 in userform TestDialog in Excel97
Dim Msg As String, i As Integer
  Msg = ""
  With TestDialog.ListBox1
    For i = 0 To .ListCount - 1
      If .Selected(i) Then
        Msg = Msg & .List(i) & Chr(13)
      End If
    Next i
  End With
  MsgBox Msg, , "Selected items in ListBox1"
End Sub

Her er et eksempel for Excel5/95 :

Sub FinnValgteElementer()
Dim dlg As DialogSheet
Dim lb As ListBox
Dim msg As String
Dim iCount As Integer
  Set dlg = ThisWorkbook.DialogSheets("Dialog1")
  Set lb = dlg.ListBoxes(1)
  msg = "Valgte elementer :" & Chr(13)
  If dlg.Show Then
    For iCount = 1 To lb.ListCount
      If lb.Selected(iCount) Then
        msg = msg & lb.List(iCount) & Chr(13)
      End If
    Next iCount
    MsgBox msg, , "Selected items in ListBox(1)"
  End If
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:18:23      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse