ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Meldingsbokser

Her er noen eksempler på hvordan du kan benytte funksjonen MsgBox:

MsgBox "Nå er makroen ferdig !" 
' dialogboks med tekst og en OK-knapp
MsgBox "Nå er makroen ferdig !", vbInformation
' dialogboks med tekst, OK-knapp og informasjonssymbol
MsgBox "Nå er makroen ferdig !", vbCritical
' dialogboks med tekst, OK-knapp og varselsymbol
MsgBox "Nå er makroen ferdig !", vbInformation, "Min tittel"
' dialogboks med tekst, OK-knapp, informasjonssymbol og egendefinert tittel

Svar = MsgBox("Vil du fortsette ?", vbYesNo)
' dialogboks med JA- og NEI-knapp, svaret returneres som et heltall, konstantene heter vbYes og vbNo.
Svar = MsgBox("Vil du fortsette ?", vbYesNo + vbQuestion)
' dialogboks med JA- og NEI-knapp og spørsmålssymbol
Svar = MsgBox("Vil du fortsette ?", vbYesNo + vbQuestion, "Min tittel")
' dialogboks med JA- og NEI-knapp, spørsmålssymbol og egendefinert tittel
Svar = MsgBox("Vil du fortsette ?", vbYesNo + 256 + vbQuestion, "Min tittel")
' dialogboks med JA- og NEI-knapp, spørsmålssymbol og egendefinert tittel, NEI-knappen er standard
Svar = MsgBox("Vil du fortsette ?", vbOKCancel, "Min tittel")
' dialogboks med OK- og AVBRYT-knapp, svaret returneres som et heltall, konstantene heter vbOK og vbCancel.

 

Returverdien fra meldingsboksen kan lagres i en variabel, f.eks. Svar. Variabelen kan være av typen integer (heltall). Denne variabelen kan du siden benytte i beslutninger i makroen. Dette kan gjøres slik :

Svar = MsgBox("Vil du fortsette ?", vbOKCancel, "Min tittel")
If Svar = vbCancel Then Exit Sub ' makroen avsluttes hvis brukeren velger AVBRYT-knappen i dialogen

Eller på denne måten :

If MsgBox("Vil du fortsette ?", vbOKCancel, "Min tittel") = vbCancel then Exit Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:18:23      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse