ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre verdi/innhold i mange UserForm-kontroller

I et Excel 5/95 dialogark kan man enkelt endre verdi/innhold i en gruppe kontroller ved å "loope" gjennom alle kontrollene i en samling, f.eks. slik: For Each cb In dlg.CheckBoxes.
I Excel 97 eller senere har ikke et UserForm-objekt samlet kontrollene på samme måte. Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan man kan endre verdi/innhold i mange UserForm-kontroller:

Sub ResetAllCheckBoxesInUserForm()
Dim ctrl As Control
  For Each ctrl In UserForm1.Controls
    If TypeName(ctrl) = "CheckBox" Then
      ctrl.Value = False
    End If
  Next ctrl
End Sub


Sub ResetAllOptionButtonsInUserForm()
Dim ctrl As Control
  For Each ctrl In UserForm1.Controls
    If TypeName(ctrl) = "OptionButton" Then
      ctrl.Value = False
    End If
  Next ctrl
End Sub


Sub ResetAllTextBoxesInUserForm()
Dim ctrl As Control
  For Each ctrl In UserForm1.Controls
    If TypeName(ctrl) = "TextBox" Then
      ctrl.Text = ""
    End If
  Next ctrl
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:18:24      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse