ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Skjermstørrelsen

Ved hjelp av makroen nedenfor kan du finne ut hvor stor skjermen til brukeren er ved hjelp av funksjonen GetSystemMetrics32.

Declare Function GetSystemMetrics32 Lib "User32" _
  Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Long) As Long

Sub VisMonitorInfo()
Dim w As Long, h As Long
  w = GetSystemMetrics32(0) ' skjermbredden i punkt
  h = GetSystemMetrics32(1) ' skjermhøyden i punkt
  MsgBox Format(w, "#,##0") & " x " & Format(h, "#,##0"), _
    vbInformation, "Skjermstørrelse (bredde x høyde)"
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-07-23 12:31:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse