ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Diagramobjekthendelser

Diagramobjekthendelser forekommer når brukeren aktiverer eller endrer et diagram. Hendelser i diagrammer er vanligvis aktivert, men de kan slås av ved hjelp av en makro. For å vise hendelses-prosedyrene for et diagram kan du benytte Visual Basic-redigering. Velg det aktuelle prosjektet i Prosjekt-vinduet og aktiver det diagramobjektet du ønsker å se hendelsesprosedyrene til ved å dobbeltklikke på objektnavnet. Eventuelle hendelsesprosedyrer tilknyttet diagrammet vises da i Kode-vinduet til høyre på skjermen. Du kan lage en ny hendelsesprosedyre ved å velge Chart i Objekt-velgeren, og deretter velge en hendelse i Prosedyre-velgeren.
Makroer kan knyttes til følgende hendelser vedrørende et diagram :

Activate
BeforeDoubleClick
BeforeRightClick
Calculate
Deactivate
DragOver
DragPlot
MouseDown
MouseMove
MouseUp
Resize
Select
SeriesChange

Dette eksemplet på en hendelsesprosedyre vil forhindre at brukeren får merke og endre noen objekter i et diagram, prosedyren må lagres i diagrammets eget modulark, f.eks. Diagram1:

Private Sub Chart_Select(ByVal ElementID As Long, _
    ByVal Arg1 As Long, ByVal Arg2 As Long)
    ActiveChart.Deselect
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-21 12:31:27      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse