ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Hendelsesmakroer for innebygde diagrammer

For å benytte hendelsesmakroer sammen med innebygde diagrammer må man lage en egen klassemodul for å få til dette:

Start Visual Basic-redigering.
Velg det aktuelle prosjektet i Prosjekt-vinduet.
Sett inn en ny klassemodul ved å velge menyvalget Sett inn, Klassemodul.
Aktiver den ny klassemodulen og gi den et nytt navn, f.eks. ChartEventClass
Skriv eller lim inn denne eksempelmakroen:

Public WithEvents ChartObject As Chart

Private Sub ChartObject_Select(ByVal ElementID As Long, _
    ByVal Arg1 As Long, ByVal Arg2 As Long)
    ActiveChart.Deselect
End Sub

' legg eventuelt til flere makroer for de andre hendelsene tilknyttet Chartobjektet...

Etter at du er ferdig med å skrive inn hendelsesmakroene for Chartobjektet må du legge til litt kode i modulen ThisWorkbook for å aktivere hendelsesmakroene:

Dim ChartObjectClass As New ChartEventClass

Private Sub Workbook_Open()
    Set ChartObjectClass.ChartObject = Worksheets(1).ChartObjects(1).Chart
End Sub

Etter at prosedyren Workbook_Open har blitt kjørt skal hendelsene tilknyttet det første Chartobjektet i det første regnearket være aktivert.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-21 12:31:27      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse