ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Regnearkobjekthendelser

Regnearkobjekthendelser forekommer når et regneark blir aktivert eller brukeren endrer innholdet i en celle. Hendelser i regneark er vanligvis aktivert, men de kan slås av ved hjelp av en makro. For å vise hendelses-prosedyrene for et regneark kan du benytte Visual Basic-redigering. Velg det aktuelle prosjektet i Prosjekt-vinduet og aktiver det regnearkobjektet du ønsker å se hendelsesprosedyrene til ved å dobbeltklikke på objektnavnet. Eventuelle hendelsesprosedyrer tilknyttet regnearket vises da i Kode-vinduet til høyre på skjermen. Du kan lage en ny hendelsesprosedyre ved å velge Worksheet i Objekt-velgeren, og deretter velge en hendelse i Prosedyre-velgeren. Makroer kan knyttes til følgende hendelser vedrørende et regneark :

Activate
BeforeDoubleClick
BeforeRightClick
Calculate
Change
Deactivate
SelectionChange

Dette eksemplet på en hendelsesprosedyre vil forhindre at brukeren får benytte hurtigmenyene i et regneark, prosedyren må lagres i regnearkets eget modulark, f.eks. Ark1:

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, _
  Cancel As Boolean)
  Cancel = True
  MsgBox "Du får ikke lov til å benytte hurtigmenyer i dette regnearket!"
End Sub

Dette eksemplet på en hendelsesprosedyre vil forhindre at brukeren i å aktivere celler i et angitt område i et regneark, prosedyren må lagres i regnearkets eget modulark, f.eks. Ark1:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
  If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A100")) Is Nothing Then
    Cells(ActiveCell.Row, 2).Select
    MsgBox "Du får ikke lov til å gjøre endringer i området A1:A100!"
  End If
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-21 12:31:27      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2019    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse