ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Filtilgang med VBA

Visual Basic for Applications har muligheten til å lese fra og skrive til filer. Dette gjør det mulig for dine egendefinerte løsninger å opprette, redigere og lagre store mengder data. Du kan også lese informasjon fra flere datasett samtidig, og dele data med andre programmer. VBA har tre forskjellige måter å få tilgang til filer på:

  • Sekvensiell tilgang, benyttes sammen med tekstfiler.
  • Tilfeldig tilgang (random access), benyttes sammen med filer som inneholder en rekke med poster med en fast lengde.
  • Binær tilgangbenyttes sammen med filer uten noe alminnelig format, dette krever at du har eksakt kjennskap til hvordan informasjonen er lagret i filen for at det skal være mulig å lese informasjon fra og skrive informasjon til filen.

Funksjoner for filtilgang i VBA

Funksjon Handling Sekvensiell tilgang Tilfeldig tilgang Binær tilgang
FreeFile Returnerer det neste ledige filnummeret,
benyttes sammen med Open
X X X
Open Åpner en fil for den spesifiserte tilgangstypen X X X
Close Lukker en åpen fil X X X
Print # Skriver formaterte data til en fil åpnet for sekvensiell tilgang. X    
Write # Skriver data til en fil åpnet for sekvensiell tilgang. X    
Line Input # Leser en hel linje med tekst til en enkelt varabel. X    
Input # Leser en hel linje med tekst til rekke variabler.. X    
Input$ Returnerer alle tegnene (bytes) fra en åpnet fil X    
EOF Sjekker om posisjonen for skriving eller lesing er på slutten av den åpne filen. X X X
LOF Returnerer filstørrelsen i bytes for en åpen fil. X X X
Seek Returnerer den neste posisjonen for skriving eller lesing i den åpne filen. X X X
Loc Returnerer den aktive posisjonen for skriving eller lesing i den åpne filen. X X X
Put Skriver data til en åpen fil ved det angitte postnummeret.   X X
Get Leser data fra en åpen fil ved det angitte postnummeret.   X X

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-17 12:33:11      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse