ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Microsoft Scripting Runtime

Det er mulig å benytte Microsoft Scripting Runtime biblioteket for å manipulere tekstfiler. Microsoft Scripting Runtime følger med ett av disse produktene: Windows98, Windows2000, IE5, og Office2000. Nedenfor finner du noen nyttige makroeksempler. Alle eksemplene forutsetter at du har lagt til en referanse til Microsoft Scripting Runtime biblioteket. Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft Scripting Runtime.

Sub SkrivTilEnTekstFil()
Dim fs As Scripting.FileSystemObject, f As Scripting.TextStream
Dim l As Long
  Set fs = New FileSystemObject
  Set f = fs.OpenTextFile("C:\MappeNavn\TekstFilNavn.txt", ForWriting, True)
  With f
    For l = 1 To 100
      .WriteLine "Dette er linje nr " & l
    Next l
    .Close
  End With
  Set f = Nothing
  Set fs = Nothing
End Sub


Sub LeggTilTekstFil()
Dim fs As Scripting.FileSystemObject, f As Scripting.TextStream
Dim l As Long
  Set fs = New FileSystemObject
  Set f = fs.OpenTextFile("C:\MappeNavn\TekstFilNavn.txt", ForAppending, True)
  With f
    For l = 1 To 100
      .WriteLine "Legger til linje nr. " & l
    Next l
    .Close
  End With
  Set f = Nothing
  Set fs = Nothing
End Sub


Sub LesFraEnTekstFil()
Dim fs As Scripting.FileSystemObject, f As Scripting.TextStream
Dim l As Long
  Set fs = New FileSystemObject
  Set f = fs.OpenTextFile("C:\MappeNavn\TekstFilNavn.txt", ForReading, False)
  With f
    l = 0
    While Not .AtEndOfStream
      l = l + 1
      Cells(l, 5).Formula = .ReadLine
    Wend
    .Close
  End With
  Set f = Nothing
  Set fs = Nothing
End Sub


 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-17 12:33:11      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse