ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Grunnleggende eksempler

Slik finner du ut hva som er den aktive stasjonen og mappen :

MsgBox "Aktiv stasjon og mappe heter " & CurDir

Slik bytter du hvilken stasjon maskinen jobber på :

ChDrive "F" ' bytter til stasjon F

Slik bytter du hvilken mappe som er aktiv :

ChDir "F:\Mine dokumenter\Privat"

Slik sjekker du om en fil finnes i en mappe :

If Len(Dir("F:\Mine dokumenter\Min arbeidsbok.xls")) > 0 Then 
' filen finnes, returnerer "" (blank streng) dersom filen ikke finnes.

Slik sjekker du om en mappe finnes:

If Len(Dir("F:\Mine dokumenter\MinMappe", vbDirectory)) > 0 Then 
' mappen finnes, returnerer "" (blank streng) dersom mappen ikke finnes.

Slik sletter du en fil :

Kill "F:\Mine dokumenter\Min arbeidsbok.xls"

Hvis du ikke angir en stasjonsbokstav benytter Excel den aktive stasjonen, hvis du ikke angir en mappe benytter Excel den aktive mappen.

Slik lager du en ny mappe :

MkDir "NyPrivatMappe" ' oppretter en ny mappe i den aktive mappen
MkDir "F:\Mine dokumenter\NyPrivatMappe"
' oppretter en ny mappe i den eksisterende mappen F:\Mine dokumenter

Slik sletter du en mappe (mapper som skal slettes må være tomme) :

RmDir "NyPrivatMappe" 
' sletter undermappen NyPrivatMappe i den aktive mappen
RmDir "F:\Mine dokumenter\NyPrivatMappe" 
' sletter undermappen NyPrivatMappe i mappen F:\Mine dokumenter

Slik kopierer du en fil (filen må være lukket):

FileCopy "OriginalBok.xls", "KopiBok.xls" 
' kopierer OriginalBok.xls til KopiBok.xls i den aktive mappen
FileCopy "OriginalBok.xls", "F:\Mine dokumenter\KopiBok.xls" 
' kopierer OriginalBok.xls fra den aktive mappen til F:\Mine dokumenter\KopiBok.xls

Slik flytter du en fil (filen må være lukket):

GammeltNavn = "C:\Gammel mappe\Filnavn.xls" ' opprinnelig filplassering
NyttNavn = "C:\Ny mappe\Filnavn.xls" ' ny filplassering
Name GammeltNavn As NyttNavn ' flytt filen

Slik kopierer du en mappe, inkludert undermapper:

CopyFolderAndSubFolders "C:\FolderName\SourceFolder", "C:\FolderName\TargetFolder"

Sub CopyFolderAndSubFolders(strSourceFolder As String, strTargetFolder As String)
' eksempel: CopyFolderAndSubFolders "C:\FolderName\SourceFolder", "C:\FolderName\TargetFolder"
' krever en referanse til Microsoft Scripting runtime biblioteket
Dim fso As Scripting.FileSystemObject
  Set fso = New Scripting.FileSystemObject
  Application.StatusBar = "Kopierer " & strSourceFolder & " til " & strTargetFolder & "..."
  On Error GoTo NotAbleToCopy
  fso.CopyFolder strSourceFolder, strTargetFolder, True
  On Error GoTo 0
  Application.StatusBar = False
  Set fso = Nothing
  Exit Sub
  
NotAbleToCopy:
  MsgBox "Feilbeskrivelse: " & vbLf & Err.Description, vbExclamation, "En feil har oppstått"
  Resume Next
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-12-28 12:57:34      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse