ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Filnavn og mappenavn

Funksjonen nedenfor kan benyttes til å returnere bare filnavnet eller bare mappenavnet fra det fullstendige filnavnet:

Function FileOrFolderName(InputString As String, _
  ReturnFileName As Boolean) As String
' returns the foldername without the last pathseparator or the filename
Dim i As Integer, FolderName As String, FileName As String
  i = 0
  Do While InStr(i + 1, InputString, Application.PathSeparator) > 0
    i = InStr(i + 1, InputString, Application.PathSeparator)
  Loop
  If i = 0 Then
    FolderName = CurDir
  Else
    FolderName = Left(InputString, i - 1)
  End If
  FileName = Right(InputString, Len(InputString) - i)
  If ReturnFileName Then
    FileOrFolderName = FileName
  Else
    FileOrFolderName = FolderName
  End If
End Function

Sub TestFileOrFolderName()
  MsgBox FileOrFolderName(ThisWorkbook.FullName, False), , "This Workbook Foldername:"
  MsgBox FileOrFolderName(ThisWorkbook.FullName, True), , "This Workbook Filename:"
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:34:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse