ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Velge filnavn og mappenavn i Word

Word har ikke metoden GetOpenFileName som kan benyttes til å la en bruker velge et filnavn eller et mappenavn. Man kan i stedet benytte den egendefinerte funksjonen nedenfor:

Function WordApplicationGetOpenFileName(FileFilter As String, _
  ReturnPath As Boolean, ReturnFile As Boolean) As String
' returns the folder and/or filename to a single user selected file
Dim strFileName As String, strPathName As String
  If Not ReturnPath And Not ReturnFile Then Exit Function
    If FileFilter = "" Then FileFilter = "*.*"
  With Application.Dialogs(wdDialogFileOpen)
    .Name = FileFilter
    On Error GoTo MultipleFilesSelected
    If .Display = -1 Then
      strFileName = .Name
    End If
    On Error GoTo 0
  End With
  On Error GoTo 0
  ' remove any "-characters
  If InStr(1, strFileName, " ", vbTextCompare) > 0 Then
    strFileName = Mid$(strFileName, 2, Len(strFileName) - 2)
  End If
  If ReturnPath Then
    strPathName = CurDir & Application.PathSeparator
  Else
    strPathName = ""
  End If
  If Not ReturnFile Then strFileName = ""
  WordApplicationGetOpenFileName = strPathName & strFileName
MultipleFilesSelected:
End Function

Funksjonen brukes slik for å returnere et komplett mappe- og filnavn:
FullFileName = WordApplicationGetOpenFileName("*.doc", True, True)

Funksjonen brukes slik for å returnere bare filnavnet:
FileNameOnly = WordApplicationGetOpenFileName("*.doc", False, True)

Funksjonen brukes slik for å returnere bare mappenavnet:
FolderNameOnly = WordApplicationGetOpenFileName("*.*", True, False)

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:34:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse