ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sjekk om en fil er i bruk

Ved hjelp av funksjonen nedenfor kan man sjekke om en fil er i bruk. Funksjonen returnerer True dersom man ikke kan få full tilgang til filen.

Function FileAlreadyOpen(FullFileName As String) As Boolean
' returns True if FullFileName is currently in use by another process
' example: If FileAlreadyOpen("C:\FolderName\FileName.xls") Then...
Dim f As Integer
  f = FreeFile
  On Error Resume Next
  Open FullFileName For Binary Access Read Write Lock Read Write As #f
  Close #f
  ' If an error occurs, the document is currently open.
  If Err.Number <> 0 Then
    FileAlreadyOpen = True
    Err.Clear
    'MsgBox "Error #" & Str(Err.Number) & " - " & Err.Description
  Else
    FileAlreadyOpen = False
  End If
  On Error GoTo 0
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:34:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse