ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lag en liste over mapper og undermapper med Microsoft Scripting Runtime

Microsoft Scripting Runtime er inkludert i ett av disse produktene: Windows98, Windows2000, IE5 og Office2000. Eksemplene nedenfor forutsetter at VBA prosjektet har en referanse til Microsoft Scripting Runtime biblioteket. Dette kan gjøres fra VBE ved å velge menyen Verktøy, Referanser (Tools, References) og velge Microsoft Scripting Runtime.

Sub TestListFolders()
  Application.ScreenUpdating = False
  Workbooks.Add ' lager en ny arbeidsbok med mappelisten
  ' add headers
  With Range("A1")
    .Formula = "Mappe innhold:"
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 12
  End With
  Range("A3").Formula = "Mappe sti:"
  Range("B3").Formula = "Mappenavn:"
  Range("C3").Formula = "Størrelse:"
  Range("D3").Formula = "Undermapper:"
  Range("E3").Formula = "Filer:"
  Range("F3").Formula = "Kort navn:"
  Range("G3").Formula = "Kort sti:"
  Range("A3:G3").Font.Bold = True
  ListFolders "C:\FolderName\", True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Sub ListFolders(SourceFolderName As String, IncludeSubfolders As Boolean)
' lister informasjon om mapper i SourceFolder
' eksempel: ListFolders "C:\FolderName", True
Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder, SubFolder As Scripting.Folder
Dim r As Long
  Set FSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set SourceFolder = FSO.GetFolder(SourceFolderName)
  r = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
  Cells(r, 1).Formula = SourceFolder.Path
  Cells(r, 2).Formula = SourceFolder.Name
  Cells(r, 3).Formula = SourceFolder.Size
  Cells(r, 4).Formula = SourceFolder.SubFolders.Count
  Cells(r, 5).Formula = SourceFolder.Files.Count
  Cells(r, 6).Formula = SourceFolder.ShortName
  Cells(r, 7).Formula = SourceFolder.ShortPath
  If IncludeSubfolders Then
    For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
      ListFolders SubFolder.Path, True
    Next SubFolder
    Set SubFolder = Nothing
  End If
  Columns("A:G").AutoFit
  Set SourceFolder = Nothing
  Set FSO = Nothing
  ActiveWorkbook.Saved = True
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-01-28 17:40:54      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse