ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Generelt om VBA programmeringstipsene

Visual Basic for Applications (VBA) er det redskapet du kan benytte for å tilpasse Excel, lage egendefinerte funksjoner, samt automatisere rutineoppgaver. I Excel 5 og Excel 95 kan man benytte flere forskjellige språk når du lager VBA-makroer. I Excel 97 og senere versjoner er det derimot slutt på flerspråklig programmering. All VBA-programmering foregår på engelsk. Dette har både fordeler og ulemper. Fordelene er at du kan benytte makroene uansett hvilken språkversjon du har av Excel, noe som gjør det lett å dele makroer med andre over hele verden. Det finnes dessuten mest litteratur om VBA-programmering på engelsk, samt at du kan få en glimrende brukerstøtte på Internet . Ulempen med å benytte engelsk som programmeringsspråk er at du i enkelte tilfeller må være oppmerksom på nasjonale særegenheter som f. eks. tallformat og skilletegn.

Alle makrotipsene du finner på disse web-sidene vil hovedsakelig benytte engelsk som programmeringsspråk.

Tipsene du finner her er ikke beregnet som en innføring i makroprogrammering, men vil være til hjelp for deg som har kommet i gang og gjerne vil få tips og ideer til å gjøre makroene bedre.

Når det refereres til menyvalg i Excel er dette skrevet med et komma (,) som skilletegn mellom menyen og menyvalget,
f.eks. Fil, Ny... .
Flere kommaer kan forekomme i menybeskrivelsen hvis det er undermenyer til et menyvalg,
f. eks. Verktøy, Makro, Makroer....

 

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse