ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Hvordan benytte makroeksemplene

For at man skal kunne kjøre usignerte makroer i et program må man sette alternativet for makrosikkerhet til Medium eller Lav (anbefales ikke).
Makrosikkerheten kan angis ved å benytte dette menyvalget: Verktøy, Makro, Sikkerhet

 1. Merk og kopier den kildekoden du er interessert i fra websiden
  (klikk og dra i teksten, trykk deretter Ctrl+C).
 2. Åpne en ny arbeidsbok eller den arbeidsboken du vil benytte kildekoden i.
 3. Trykk Alt+F11 for å aktivere programmet Visual Basic Editor (VBE).
 4. Velg menyvalget Sett inn, Modul for å legge til en kodemodul i arbeidsboken. 
  Noen kodeeksempler skal limes inn i andre spesielle kodemoduler (f.eks. ThisWorkbook), dette vil i såfall være angitt i tilknytning til eksempelet.
 5. Trykk Ctrl+V for å lime inn den kopierte kildekoden.
 6. Trykk Alt+F11 for å bytte tilbake til Excel.
 7. Trykk Alt+F8 for å åpne Makro dialogboksen.
 8. Dobbeltklikk på navnet til den makroen du vil kjøre.

Dersom navnet på den makroen du vil kjøre ikke vises i Makro dialogboksen kan dette skyldes at makroen krever input for å starte, f.eks.:

Sub EksempelMakro(strNavn As String)
  MsgBox "Hei på deg " & strNavn
End Sub

Makroen ovenfor kan startes med en annen makro på denne måten:

Sub StartEksempelMakro()
  EksempelMakro "Ola Nordmann"
End Sub

 

 

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse