ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Klassemoduler

En klasse er den formelle definisjonen av et objekt. Klassen fungerer som en mal til opprettelsen av objektet under programmering, og definerer de egenskapene og metodene som bestemmer hvordan objektet oppfører seg. Klassemoduler er en helt ny teknikk i Office97. Ved hjelp av klassemoduler kan du lage dine egne objekter. Disse objektene kan ha egenskaper og metoder på lik linje med de innebygde objektene, og du kan lage flere kopier av et objekt dersom du trenger det. Man har klart seg uten å benytte klasse-moduler tidligere, og begrunnelsene for å benytte klassemoduler kommer kanskje ikke helt klart frem før man har benyttet dem en stund, men her er noen av fordelene med å benytte klassemoduler :

 • Klassemoduler gjør det mulig å skille ut komplisert kildekode for kompliserte prosesser. Dette gjør det enklere for andre å benytte kildekoden uten å ha forståelse for hvordan prosessen utføres.
 • Klassemoduler gjør utviklingen av kompliserte oppgaver enklere ved å bryte opp koden i mindre og lettere håndterbare deler. Dette har vært mulig tidligere, men en klassemodul tvinger deg til å løsrive koden fra de vanlige prosedyrene, slik at resultatet blir en klarere funksjonsdeling.
 • Klassemoduler lar deg utvikle komponenter som kan benyttes om igjen. På grunn av den klare delingen mellom klasser og prosedyrene som benytter dem, består klassene av selvstendige kodekomponenter som lett kan deles mellom forskjellige prosjekter.
 • Klassemoduler er fundamentet i andre komponents-teknologier, Visual Basic kan eventuelt benyttes til å lage ActiveX Automation servere og ActiveX kontroller.

Bruksområder for klassemoduler

Her er noen av bruksområdene som kan passe for klassemoduler:

 • Håndtering av databaser
  Klassemoduler gjør det enklere å lage objekter som kan gjøre det enklere å håndtere en database ved hjelp av VBA. Du kan for eksempel lage en klasse som inneholder kode for å lese og skrive til en databasetabell. Da kan du benytte klassen i din makro lykkelig uvitende om hvor dataene kommer fra eller hvor de lagres.
 • Pakke inn API prosedyrer
  Klassemoduler kan gjøre det enklere å benytte Windows API-funksjoner i makroene dine. Ved å pakke API-funksjonene inn i klassemoduler kan man gjøre utviklingen enklere for personer som ikke er godt kjent med de mer kompliserte funksjonene i Windows.
 • Håndtering av skriving til og lesing fra tekstfiler
  Dette er egentlig ikke så komplisert, men hvem er det som går rundt og husker på hvordan det blir gjort i VBA? Ved å lage en klasse som håndterer lavnivå skriving/lesing av en fil, kan egenskapene og metodene i klassen lett benyttes i dine makroer.

Klassemoduler kan også benyttes til å forenkle håndteringen av Registeret og til å lage nye egenskaper og metoder til objekter i programmene.

Her kan finne eksempler på hvordan du lager klassemoduler.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1998-07-07 12:34:47      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse