ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Vis installerte fonter (Word)

Ved hjelp av makroene nedenfor kan du lage en oversikt med skriftprøve over de installerte fontene på maskinen din.
NB! Dersom du har mange fonter installert kan du risikere at makroen slutter å virke p.g.a. lite tilgjengelig minne.

Sub VisInstallerteSkrifter()
Dim FontNamesCtrl As CommandBarControl, FontCmdBar As CommandBar
Dim tFormula As String
Dim fontName As String, i As Long, fontCount As Long, fontSize As Integer
Dim stdFont As String
  fontSize = 0
  fontSize = InputBox("Angi størrelsen på eksempelfonten (mellom 8 og 30)", _
    "Velg eksempelfont støttelse", 12)
  If fontSize = 0 Then Exit Sub
  If fontSize < 8 Then fontSize = 8
  If fontSize > 30 Then fontSize = 30
  Set FontNamesCtrl = Application.CommandBars("Formatting").FindControl(ID:=1728)
  If FontNamesCtrl Is Nothing Then
    Set FontCmdBar = Application.CommandBars.Add("TempFontNamesCtrl", _
      msoBarFloating, False, True)
    Set FontNamesCtrl = FontCmdBar.Controls.Add(ID:=1728)
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  fontCount = FontNamesCtrl.ListCount
  Documents.Add
  stdFont = ActiveDocument.Paragraphs(1).Range.Font.Name
  ' legg til overskrift
  With ActiveDocument.Paragraphs(1).Range
    .Text = "Installerte fonter:"
  End With
  LS 2
  ' vis font navn og font eksempel på annenhver linje
  For i = 0 To FontNamesCtrl.ListCount - 1
    fontName = FontNamesCtrl.List(i + 1)
    If i Mod 5 = 0 Then Application.StatusBar = "Lister font " & _
      Format(i / (fontCount - 1), "0 %") & " " & fontName & "..."
    With ActiveDocument.Paragraphs(ActiveDocument.Paragraphs.Count).Range
      .Text = fontName
      .Font.Name = stdFont
    End With
    LS 1
    tFormula = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå"
    tFormula = tFormula & UCase(tFormula)
    tFormula = tFormula & "1234567890"
    With ActiveDocument.Paragraphs(ActiveDocument.Paragraphs.Count).Range
      .Text = tFormula
      .Font.Name = fontName
    End With
    LS 2
  Next i
  ActiveDocument.Content.Font.Size = fontSize
  Application.StatusBar = False
  If Not FontCmdBar Is Nothing Then FontCmdBar.Delete
  Set FontCmdBar = Nothing
  Set FontNamesCtrl = Nothing
  ActiveDocument.Saved = True
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.ScreenRefresh
End Sub

Private Sub LS(lCount As Integer)
' legger til lCount nye avsnitt på slutten av dokumentet
Dim i As Integer
  With ActiveDocument.Content
    For i = 1 To lCount
      .InsertParagraphAfter
    Next i
  End With
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-15 12:34:47      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse