ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Vis installerte fonter (Excel)

Ved hjelp av makroen nedenfor kan du lage en oversikt med skriftprøve over de installerte fontene på maskinen din.
NB! Dersom du har mange fonter installert kan du risikere at makroen slutter å virke p.g.a. lite tilgjengelig minne.

Sub ShowInstalledFonts()
Const StartRow As Integer = 4
Dim FontNamesCtrl As CommandBarControl, FontCmdBar As CommandBar, tFormula As String
Dim fontName As String, i As Long, fontCount As Long, fontSize As Integer
  fontSize = 0
  fontSize = Application.InputBox("Fyll inn ønske skriftstørrelse mellom 8 og 30", _
     "Angi skriftstørrelse", 12, , , , , 1)
  If fontSize = 0 Then Exit Sub
  If fontSize < 8 Then fontSize = 8
  If fontSize > 30 Then fontSize = 30
  Set FontNamesCtrl = Application.CommandBars("Formatting").FindControl(ID:=1728)
  ' If Font control is missing, create a temp CommandBar
  If FontNamesCtrl Is Nothing Then
    Set FontCmdBar = Application.CommandBars.Add("TempFontNamesCtrl", _
      msoBarFloating, False, True)
    Set FontNamesCtrl = FontCmdBar.Controls.Add(ID:=1728)
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  fontCount = FontNamesCtrl.ListCount
  Workbooks.Add
  ' list font names in column A and font example in column B
  For i = 0 To FontNamesCtrl.ListCount - 1
    fontName = FontNamesCtrl.List(i + 1)
    Application.StatusBar = "Lister font " & _
      Format(i / (fontCount - 1), "0 %") & " " & _
      fontName & "..."
    Cells(i + StartRow, 1).Formula = fontName
    With Cells(i + StartRow, 2)
      tFormula = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
      If Application.International(xlCountrySetting) = 47 Then
        tFormula = tFormula & "æøå"
      End If
      tFormula = tFormula & UCase(tFormula)
      tFormula = tFormula & "1234567890"
      .Formula = tFormula
      .Font.Name = fontName
    End With
  Next i
  Application.StatusBar = False
  If Not FontCmdBar Is Nothing Then FontCmdBar.Delete
  Set FontCmdBar = Nothing
  Set FontNamesCtrl = Nothing
  ' add heading
  Columns(1).AutoFit
  With Range("A1")
    .Formula = "Installerte fonter:"
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 14
  End With
  With Range("A3")
    .Formula = "Font Navn:"
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 12
  End With
  With Range("B3")
    .Formula = "Font eksempel:"
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 12
  End With
  With Range("B" & StartRow & ":B" & _
    StartRow + fontCount)
    .Font.Size = fontSize
  End With
  With Range("A" & StartRow & ":B" & _
    StartRow + fontCount)
    .VerticalAlignment = xlVAlignCenter
  End With
  Range("A4").Select
  ActiveWindow.FreezePanes = True
  Range("A2").Select
  ActiveWorkbook.Saved = True
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-15 12:34:47      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse