ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kontrollere om et program er tilgjengelig

Du kan benytte de to funksjonene nedenfor til å kontrollere om et program allerede kjører eller er tilgjengelig på den PC-en som koden kjøres på:

Function ApplicationIsRunning(ApplicationClassName As String) As Boolean
' returnerer True hvis programmet kjører
' eksempel: If Not ApplicationIsRunning("Outlook.Application") Then Exit Sub
Dim AnyApp As Object
  On Error Resume Next
  Set AnyApp = GetObject(, ApplicationClassName)
  ApplicationIsRunning = Not AnyApp Is Nothing
  Set AnyApp = Nothing
  On Error GoTo 0
End Function

Function ApplicationIsAvailable(ApplicationClassName As String) As Boolean
' returnerer True hvis programmet er tilgjengelig
' eksempel: If Not ApplicationIsAvailable("Outlook.Application") Then Exit Sub
Dim AnyApp As Object
  On Error Resume Next
  Set AnyApp = CreateObject(ApplicationClassName)
  ApplicationIsAvailable = Not AnyApp Is Nothing
  Set AnyApp = Nothing
  On Error GoTo 0
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-12 12:35:01      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse