ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kontrollere Excel fra Word

De to eksempelmakroene nedenfor viser hvordan man kan sende informasjon til Excel fra Word (f.eks. opprette en ny arbeidsbok) og hvordan man kan hente informasjon fra Excel (f.eks. lese innholdet i en arbeidsbok).

NB! Les og rediger kildekoden før du kjører den i ditt eget prosjekt!

Sub OpprettNyExcelWB()
' lim denne kildekoden inn i en Word modul
' legg til en referanse til Excel objektbiblioteket
' lag en mappe som heter C:\Foldername eller rediger filnavnene i kildekoden
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlWB As Excel.Workbook
Dim i As Integer
  Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
  xlApp.Visible = True
  Set xlWB = xlApp.Workbooks.Add ' opprett en ny arbeidsbok
  ' eller
  'Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open("C:\Foldername\Filename.xls") 
  ' åpne en eksisterende arbeidsbok
  ' eksempler på Excel handlinger
  With xlWB.Worksheets(1)
    For i = 1 To 100
      .Cells(i, 1).Formula = "Her er eksempellinje nr. " & i
    Next i
    If Dir("C:\Foldername\MyNewExcelWB.xls") <> "" Then
      Kill "C:\Foldername\MyNewExcelWB.xls"
    End If
    .SaveAs ("C:\Foldername\MyNewExcelWB.xls")
  End With
  xlWB.Close False ' lukk arbeidsboken uten å lagre endringer
  xlApp.Quit ' lukk Excel
  Set xlWB = Nothing
  Set xlApp = Nothing
End Sub


Sub LesInnholdExcelWB()
' forutsetter at den foregående makroen har blitt kjørt
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlWB As Excel.Workbook
Dim tString As String, r As Long
  Documents.Add ' oppretter et nytt dokument
  Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
  'xlApp.Visible = True
  'xlApp.ScreenUpdating = False
  Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open("C:\Foldername\MyNewExcelWB.xls") 
  ' åpne en eksisterende arbeidsbok
  ' eksempler på Excel handlinger
  r = 1
  With xlWB.Worksheets(1)
    While Cells(r, 1).Formula <> ""
      tString = Cells(r, 1).Formula
      With ActiveDocument.Content
        .InsertAfter tString
        .InsertParagraphAfter
      End With
      r = r + 1
    Wend
  End With
  xlWB.Close False ' lukker arbeidsboken uten å lagre endringer
  xlApp.Quit ' lukker Excel
  Set xlWB = Nothing
  Set xlApp = Nothing
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-12 12:35:01      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse